Cursussen

Voor al onze cursussen geldt:

Financiëel

Enkel voorafbetaling. Alle bedragen zijn inclusief 21%BTW. Betaling ter plaatse is niet mogelijk. We voorzien geen terugbetaling. Overboeken naar een andere datum is enkel mogelijk na overleg en minstens 48 uur voor aanvang van de cursus.

Verzekering

U dient zelf een verzekering af te sluiten. De organisatie en haar afgevaardigden/aangestelden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel, diefstal of enige andere schade.

Algemeen

Alcoholische dranken zijn ten strengste verboden. Bij vermoeden van intoxicatie zal u de toegang worden geweigerd.

Het meebrengen van eigen (oefen)wapens is ten strengste verboden. Wie een echt wapen meebrengt zal onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging worden overgedragen aan de politie.

De Counter Terror Academy kan uw deelname weigeren zonder daarvoor een reden op te geven. Voor sommige cursussen dient u een toelating tot screening te ondertekenen. De voorwaarden en omstandigheden worden pas bekend gemaakt na inschrijving. Indien u de screening niet doorstaat krijgt u de deelnamesom integraal terugbetaald.