Bedrijven

De Counter Terror Academy kan u zowel bedrijfsspecifieke cursussen als een algemeen cursusaanbod bieden.

Bedrijfsspecifieke opleidingen

Een bedrijfsspecifieke opleiding is een cursus op maat van het bedrijf.

Voorbeeld 1

Stel, uw medewerkers hebben vaak te maken met agressieve klanten (ook een vorm van terreur). Deze agressie doet zich altijd voor aan de service balie. Deze vorm van klantenterreur is nefast voor de motivatie van uw medewerkers.

Voorbeeld 2

Uw bedrijf loopt een verhoogd risico op een aanslag. Dat kan gaan over een politiek of religieus geïnspireerde aanslag of over een situatie met ontevreden ex-werknemers. U wil dat we uw medewerkers aanleren om correct te reageren tijdens een situatie.

Voorbeeld 3

Uw werknemers hebben op weg naar huis regelmatig te maken met straatterreur. U wil hen hiervoor behoeden en biedt hen een cursus aan.

Werkwijze

Na een kort gesprek kunnen we een opleiding samenstellen die rekening houdt met uw specifieke vragen en die is toegespitst op uw problematiek. We schrijven een hand-out die we tijdens een tweede gesprek bekijken. Na uw goedkeuring en betaling van het afgesproken bedrag ontwikkelen we alle nodige materialen zoals bijvoorbeeld een Powerpoint presentatie of in-training video’s en bekijken en trainen we de simulaties met onze trainingsacteurs. Tijdens de cursus voorzien we alle materiaal, zetten we de trainingsacteurs in, filmen en analyseren we de simulaties. Na afloop van de cursus overhandigen we alle deelnemers een deelnamecertificaat.

Budget: afhankelijk van de duur van de cursus, het benodigde materiaal, aantal trainers/trainingsacteurs. Typisch €960,- exclusief BTW en verplaatsingskosten per dagdeel voor 1 trainer en 1 trainingsacteur.

Algemeen cursusaanbod

Een cursus bestaat uit 1 of meer dagdelen. Een dagdeel is 4 uur inclusief een korte pauze. De cursusinhoud ligt grotendeels vast.

Omgaan met een gewapende aanvaller – 2 dagdelen

Wat drijft een gewapende aanvaller, hoe gaat hij te werk? Wat doet u als u gegil of schoten hoort? Hoe klinkt dat, schoten? Welke invloed heeft angst en stress op uw handelen? Hoe kan u best vluchten of uzelf verstoppen? Hoe helpt u een gewonde collega? Allemaal vragen waar u een antwoord op krijgt.

Active Shooter preventie en respons voor Facility Managers en security personeel – 4 dagdelen

Bij deze cursus ligt de nadruk meer op technische preventie, het uitstippelen en verbeteren van vluchtroutes en vaststellen van veilige verstop plaatsen. We geven de facility managers en of het security personeel de tools om medewerkers te instrueren over de maatregelen, vluchtroutes en verstop plaatsen en gaan tijdens het laatste dagdeel aan de slag met enkele trainingsacteurs en medewerkers.

Anti ontvoering – 2 tot 12 opeenvolgende dagdelen

Ontvoeringen zijn Big Business. Ze zijn gemakkelijk uit te voeren, relatief risicoloos en brengen gigantische bedragen op. De slachtoffers zijn meestal CEO’s, westerse journalisten, verpleegkundigen of artsen in een onstabiel land. De gevolgen zijn ernstig voor zowel de betrokkene als diens familie.

Tijdens deze cursus besteden we veel aandacht aan preventie en gedrag. We analyseren ook de vaakst voorkomende Modi Operandi en leren fysiek ontsnappen.

De basiscursus duurt 2 dagdelen en kan worden uitgebreid tot 12 dagdelen waarbij we ontvoeringen simuleren.

Werkwijze

Tijdens een kort gesprek lichten we u onze aanpak toe en worden de afspraken gemaakt. Tijdens de cursus voorzien we alle materiaal, zetten we de trainingsacteurs in, filmen en analyseren we de simulaties. Na afloop van de cursus overhandigen we alle deelnemers een deelnamecertificaat.

Budget: Typisch €960,- exclusief BTW en verplaatsingskosten per dagdeel voor 1 trainer en 1 trainingsacteur.